Những địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp phần VI: khu vực Hiroshima

1. Công viên hòa bình Hiroshima
Ga gần nhất: Genbaku-domu mae (xe điện)
Google map

Ảnh gốc: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.japan-guide.com%2Fblog%2Fsakura11%2F110407_hiroshima.html&ei=hTTpVK6tI5aC8gXq2oDYAQ&bvm=bv.86475890,d.dGc&psig=AFQjCNH0BETmENctCfgE21wq9npvGZIvCg&ust=1424655854733104

Ảnh gốc: http://www.japan-guide.com/blog/sakura11/g/sakura11_110407_hiroshima_03.jpg

2. Thành Hiroshima
Ga gần nhất: Kamiyacho-nishi hoặc Kamiyacho-higashi (xe điện)
Google map

Ảnh gốc: http://footage.framepool.com/shotimg/qf/167926584-kitahiroshima-hiroshima-city-sakura-cherry-tree.jpg

Ảnh gốc: http://footage.framepool.com/shotimg/qf/167926584-kitahiroshima-hiroshima-city-sakura-cherry-tree.jpg

3. Vườn Shukkeien
Ga gần nhất: Hiroshima (JR)
Google map

Ảnh gốc: http://www.japan-guide.com/blog/g/sakura10_100402_hiroshima_09.jpg

Ảnh gốc: http://www.japan-guide.com/blog/g/sakura10_100402_hiroshima_09.jpg

4. Công viên Hijiyama
Ga gần nhất: Hijiyama-koen shita (xe điện)
Google map

Ảnh gốc: http://www.japan-guide.com/blog/g/sakura10_100402_hiroshima_12.jpg

Ảnh gốc: http://www.japan-guide.com/blog/g/sakura10_100402_hiroshima_12.jpg

5. Miyajima
Ga gần nhất: Đi phà từ Miyajima-guchi
Google map

Ảnh gốc: http://www.alljapantours.com/acp/images/prod/ph11384595.jpg

Ảnh gốc: http://www.alljapantours.com/acp/images/prod/ph11384595.jpg